Prečo používať zariadenia MACROZA

Šetria čas: Vyrežú viac metrov za menej času


 • Šetria čas: Vyrežú viac metrov za menej času
 • Nákladovo efektívna technika rezania drážok a škár
 • Žiadne výpadky, čisté drážky
 • Menej hluku, menej prachu
 • Držia samé na stene
 • Najsilnejšie na trhu
 • Odolná konštrukcia
 • Maximálna bezpečnosť
 • Rovné aj oblúkové drážky
 • Možnosť pripojenia odsávača

 

Najrýchlejšie drážkovacie frézy na trhu

Na rozdiel od tradičnej metódy sekáča a kladiva sú frézy MACROZA výnimočne rýchle, ľahko a s ľahkosťou vykonávajú najťažšie práce na múroch a stenách na ukladanie  elektrických rozvodov, vodovodných rúrok, televíznych káblov,  klimatizačných rozvodov atď.

S drážkovacou frézou MACROZA vyrežete meter drážky iba za 15 sekúnd*.


Drážkovacie frézy MACROZA dokážu rezať tieto materiály:


Dutá tehla
Plná tehla
Cementové tvárnice
Pórobetón

 


Nasledujúca tabuľka uvádza orientačný prehľad výkonov fréz MACROZA.

Materiál
Ručne
Diamantové nože
Macroza M-90
1 operátor
Plné tvárnice a tehly
50 m/deň
150 m/deň
400 m/deň
Profilované tvárnice a tehly
100 m/deň
300 m/deň
800 m/deň
Cementové tvárnice
40 m/deň
200 m/deň
450 m/deň

* Orientačné údaje Produktivita závisí na tvrdosti a drsnosti materiálu.


Nákladovo efektívna technika rezania drážok a škár

 

Úspora až 80 % času a práce s materiálovým odpadom

Schopnosť vyrezať viac než 500 m drážky za jeden celý pracovný deň znamená veľmi krátku návratnosť zariadenia MACROZA.

Vďaka prednostiam, ktoré technika  MACROZA prináša dodávateľom elektroinštalácie, vodoinštalácie,  stavbárom, dodávateľom TV sietí a klimatizačných zariadení, je návratnosť ich investícií veľmi krátka.

 

Žiadne výpadky, čisté drážky


Čisté drážky bez výtlkov stien v jednom kroku

Počítali ste niekedy náklady zdržania kvôli sekania drážok, ručne, diamantovým nožom alebo motorovým kladivom?

S frézami MACROZA urobíte čisté a presné drážky v jedinom technologickom kroku.

V porovnaní s inými metódami rezania drážok do múrov a stien šetrí MACROZA až 80 % času a práce s odpadom materiálu.

 

Menej hluku, menej prachu

 

Nevybrusujú materiál, nevytvárajú prach

Frézy MACROZA sú na trhu jediné, ktoré neprodukujú prach.
Za nízkych otáčok (1 000 – 1 400 min-1) rezný nôž materiál nevybrusuje, ale prerezáva. Pritom vznikajú malé častice, ktoré padajú na podlahu.

Preto na rozdiel od iných drážkovacích zariadení frézy MACROZA nutne nepotrebujú zariadenie na odsávanie prachu. V priestoroch vyžadujúcich prácu bez prachu a nečistôt možno naše modely M95 a SC300 PRO pripojiť k systému odsávania.

Odporúčame používať odsávacie zariadenia MACROZA MDE1.

 

Držia samé na stene

 

Hmotnosť zariadenia MACROZA nezaťažuje operátora

Drážkovacie frézy MACROZA pri vyrezávaní držia na stenách – v horizontálnej i vertikálnej polohe. Pokiaľ je počas práce nutné frézu vypnúť, nespadne. Zostane sa držať na stene.

Preto hovoríme, že hmotnosť nie je podstatná. Hmotnosť zariadenia nenesie operátor, ale múr alebo stena.

So zariadením MACROZA možno pracovať dlhšie, s menšou námahou. Pri rezaní obsluha zariadenia zareže do steny a potom iba vedie a smeruje.

 

Najsilnejšie na trhu

 

Režú i materiály, s ktorými si iné frézy neporadia

Štandardné drážkovacie frézy MACROZA sú najsilnejšími strojmi svojej kategórie na svete. Preto dokážu pracovať takmer so všetkými druhmi materiálu okrem betónu a kameňa.

Dokážu rezať drážky a škáry do:

 • profilovaných i plných tvárnic a tehál
 • cementových tvárnic
 • sadrových stien
 • stien vybavených omietkou
 • pórobetónových tvárnic

Na extrémne tvrdé materiály, t.j. hlavne betón a kameň, odporúčame frézu s dvoma diamantovými nožmi MACROZA Diamant 2.

 

Odolná konštrukcia

 

Nízka potreba údržby

S viac než 50 rokmi skúseností  špecialistami na stavebné drážky dnes vyrábame robustné a efektívne  zariadenia schopné rezať drážky v náročnom prostredí takmer bez  prestávok.

Po každých cca 100 prevádzkových hodinách je potrebné na zariadení skontrolovať:
stav uhlíkov Pokiaľ niektorý vyžaduje výmenu, mení sa celý pár.
opotrebovanie resp. vôľu ložísk Ložisko s voľou bezodkladne vymeňte.
čistotu – stlačeným vzduchom cez vetracie otvory vyfúkajte zo zariadenia prach
mazanie

Okrem toho je veľmi dôležité udržiavať  rezné nože z karbidu volfrámu natrvalo ostré. Iba ostré nože sú zárukou  dokonalého rezania.

Tupý nôž materiál nereže, ale drví. Dôsledkom toho sú vibrácie, ktoré sa môžu prenášať na ložiská, pastorok a motor.

Brúsenie je jednoduchá operácia spočívajúca v dvoch krokoch.

 1. Prvým je kontrola ostrosti ostria. Táto kontrola sa  robí pomocou testera MACROZA. V prípade zistenia medzery medzi testerom  a ostrím noža je nevyhnutné prebrúsenie.
 2. Druhým krokom je vlastné brúsenie brúsnym kotúčom z karbidu kremíka, zrnitosti 80, kvality JK.

Brúsenie noža netrvá dlhšie než 2 minúty.

JE VEĽMI DÔLEŽITÉ UDRŽIAVAŤ REZNÝ NÔŽ TRVALE OSTRÝ.

 

Maximálna bezpečnosť

 

Výnimočná konštrukcia potlačujúca nebezpečenstvo úrazu

Na rozdiel od iných zariadení na výrez drážok, napr. uhlových brúsok potlačuje výnimočná konštrukcia zariadenia MACROZA nebezpečenstvo úrazu a poskytuje operátorovi ochranu pred nožmi.

Na frézach MACROZA sú nože krytované a špeciálny kryt rezného noža chráni operátora pred úrazom.

Frézy MACROZA majú kvôli ochrane proti  úrazu elektrickým prúdom dvojito izolované motory triedy II, spĺňajú  všetky platné predpisy EÚ.

 

Rovné aj oblúkové drážky

 

Žiadne nedorezy v rohoch a na strope

Drážkovacie frézy MACROZA umožňujú rezať drážky vertikálne, horizontálne, diagonálne aj drážky v tesnej blízkosti podlahy.

Na rozdiel od iných fréz, vrátane našej frézy s dvoma diamantovými nožmi, dokážu rezať tiež kruhové a oblúkové drážky.

Jedinečná konštrukcia s rezným nožom na  ľavej strane umožňuje dorezávať drážky až na 1 cm od rohov a stropov. To  s inými drážkovacími frézami nie je možné.

 

Možnosť pripojenia odsávača

 

Drážkovacie frézy MACROZA M95 a SC300 PRO  možno pripojiť k zariadeniu na odsávanie prachu a vylúčiť pri práci  prášenie a odlietanie nečistôt.

Na hrdlo v kryte rezného noža možno naskrutovať hliníkovú hadicu, ktorej druhý koniec sa zapája do odsávacieho zariadenia.

Pokiaľ pripojenie odsávacieho zariadenia  nie je potrebné, hrdlo v kryte noža sa uzavrie hliníkovým viečkom. Tým  sa vylúči potreba po dokončení práce upratovať prach a nečistoty  zostávajúce po drážkovaní na podlahe.

Spoločnosť MACROZA odporúča používať odsávacie zariadenie MDE1 špeciálne určené na odsávanie prachu a malých nečistôt.

Cookies
Tento e-shop a partneri potrebujú Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby Vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na políčko „Súhlasím“.